tryskanie

Ako vybrať trysku?

Obsah

Vnútorný priemer pieskovacej trysky

Vnútorný priemer trysky sa určí podľa výkonu zdroja stlačeného vzduchu, kompresora, charakteru práce alebo požadovaného výkonu pieskovania. Čím väčší výkon kompresora, tým väčší priemer trysky a výkon pieskovania, ale zároveň väčšie požiadavky na kompresor (čítaj viac). 

Mále priemery (1-4 mm) trysiek sa používajú na malé plochy a pieskovanie detailov. Štandardne pre mobilné pieskovacie zariadenia priemer od 5 mm do 12,5 mm.

Materiál pieskovacej trysky

Materiál trysky ovplyvňuje jej životnosť, ale aj ako dlho bude držať svoj pôvodný priemer a priamo ovplyvňuje spotrebu stlačeného vzduchu. Trysky, ktoré zväčšia svoj priemer o 1,5 mm sa musia vymeniť za nové (s týmto opotrebením počíta aj tabuľka spotreby vzduchu, kde je potrebný objem vzduchu navýšený o rezervu). Používanie takejto opotrebenej trysky je mrhanie vzduchom, tryska stráca svoje nábehové a rozptylové uhly, venturi tvar a môže spôsobiť zranenie, keby sa jadro trysky rozpadlo.

Materiál jadra trysky

Materiál jadra sa vyberá podľa používaného abraziva v pieskovačke. Podľa tabuľky životností trysiek, sa vyberie materiál, ktorý bude ekonomicky výhodný pre konkrétny typ abraziva.

Porovnanie životností pieskovacích trysiek a približná životnosť v hodinách
Materiál tryskyAbrazivo
 Oceľové broky/drťPiesokHnedý korund
Keramika20-40 h10-30 h1-4 h
Volfrám karbid (TC)500-800 h300-400 h20-40 h
Silikón karbid500-800 h300-400 h50-100 h
Bór karbid (B4C)1500-2500 h750-1500 h200-1000 h

Hodnoty v tabuľke sú približné, hodnoty sa líšia v závislosti na pracovnom tlaku, veľkosti a tvare abraziva,

  • Liatinové trysky – nepoužívajú, zivotnost takejto trysky je pár hodin.
  • Keramické trysky – pre neagresívne abraziva ako napríklad balotina (sklenené guličky).
  • Volfrám karbidové trysky (TC) – tvrdý materiál používaný v priemysle pre jeho odolnosť voči opotrebeniu. Proces výroby vyžaduje vysoké teploty a tlak. Takáto tryska vydrží násobne dlhšie ako keramické alebo liatinové trysky. 
  • Silikón karbid trysky – ľahký a odolný materiál pre letecký a vesmírny priemysel. Ich váha je o 42 percent menšia ako volfrám karbidové trysky. 
  • Bór karbidové trysky (B4C) – trysky s najdlhšiu životnosťou. Použitie pri extrémne agresívnom abrazive ako korund (oxid hlinitý). Vyrobené z čistého bór karbidového prášku. Lisované pri vysokej teplote a tlaku nadobúdajú vysokú tvrdosť a odolnosť voči opotrebeniu. Niekoľko násobnú dlhšiu životnosť ako trysky z volfrám karbidu.

Materiál obalu trysky

Materiál jadra je tvrdý a krehký, preto tieto jadrá trysiek sú chránené obalom. Guma, polyuretán, hliník alebo iné materiály ktoré pohltia prípadné nárazy pri manipulácií.

Typ a tvar pieskovacej trysky

Typ a tvar pieskovacej trysky

Pieskovacie trysky sú tvarované so vstupným uhlom, výstupným uhlom a dĺžkou na konkrétny priemer trysky, aby sa dosiahol tvar, ktorý zabezpečí maximálnu akceleráciu abraziva a vzduchu (venturi tvar). Pri 7 baroch, rýchlosť na konci takejto trysky dosahuje 200m/s, pri klasickej tryske s priamym tvarom je to iba 97 m/s. Väčšia úsťová rýchlosť zabezpečí rýchlejšie, efektívnejšie pieskovanie pri rovnakom tlaku.

Keď sa tryska opotrebuje a zväčší svoj vnútorný priemer o 1,5 mm. Stratí svoj venturi tvar a výkon trysky je porovnateľný s klasickou tryskou s priamym tvarom.

Potrebujete pomôcť?

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese sykora@pieskovacky.sk .

Ako vybrať trysku? Read More »

Časti systému abrazívneho čistenia.

Obsah

Elementárne časti systému abrazívneho pieskovania

Doplnkové časti systému abrazívneho pieskovania

Pri pieskovaní vždy používajte certifikované ochranné pomôcky. Na voľné tlakové: pieskovanie ochrannú prilbu, filter na dýchanie, rukavice, overal, pracovnú obuv, štuple do uší. Na pieskovanie v kabíne stačia rukavice.  Sacie systémy nemajú takú silu, ale tiež treba dbať na ochranu tváre,  dýchacích ciest a časti tela. 

Nepodceňujte ochranu zdravia. Pracujete v prašnom prostredí z ktorého vyplývajú ďalšie závažné zdravotne problémy, pri práci s pieskom hrozí silikóza pľúc.

Potrebujete pomôcť?

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese sykora@pieskovacky.sk .

Časti systému abrazívneho čistenia. Read More »

Požiadavky na stlačený vzduch.

Obsah

Požiadavky na stlačený vzduch

Výkon pieskovačky udáva priemer pieskovacej trysky. Tu platí, čím väčší priemer trysky tým efektívnejšia, ekonomickejšia prevádzka, ale zároveň väčšia spotreba vzduchu a nároky na kompresor. 

Výkon kompresora sa udáva v dvoch veličinách, tlak a objem. Tlak je vyjadrovaný v baroch (bar), psi, pascal (pa), atmosféra (at). Objem m3/min, m3/h alebo cfm. Všetky nižšie uvedené tabuľky používajú bar a m3/min.

Kompresor musí zásobovať vduchom nie len pieskovaciu trysku, ale aj prilbu pre pracovníka, ostatné príslušenstvo a zvládnuť aj opotrebenie pieskovacej trysky a straty tlaku cez pieskovací systém.

Pred kúpou alebo prenájmom kompresora informujte obchodného zástupcu, že chcete kompresor použiť ako zdroj stlačeného vzduchu na abrazívne čistenie.  

 

Spotreba stlačeného vzduchu pre mobilné tlakové pieskovačky (m3/min) pri 7 bar

Vnútorný priemer trysky

Spotreba pre abrazívne čistenie

Spotreba pre pieskovaciu kuklu/prilbu

50% rezerva, opotrebenie trysky

Minimálna spotreba vzduchu

3,5 mm

0,6

+ 0,5

+ 0,6

= 1,7

5,0 mm

1,3

+ 0,5

+ 0,9

= 2,7

6,5 mm

2,3

+ 0,5

+ 1,4

= 4,2

8,0 mm

3,9

+ 0,5

+ 2,2

= 6,6

9,5 mm

5,5

+ 0,5

+ 3,0

= 9,0

11,0 mm

7,2

+ 0,5

+ 3,9

= 11,6

12,5 mm

9,6

+ 0,5

+ 5,1

= 15,2

 

Spotreba stlačeného vzduchu pri injektorovom pieskovaní (m3/min)

Vnútorný priemer vzduchová tryska, mm

Vnútorný priemer pieskovacia tryska, mm

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

10 bar

12 bar

3,2

6,0

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,73

0,89

1,05

4,0

8,0

0,43

0,57

0,72

0,86

1,01

1,15

1,30

1,58

1,87

5,0

10,0

0,68

0,90

1,13

1,35

1,58

1,80

2,03

2,48

2,93

Niektoré hodnoty sú uvedené pre nové trysky. Používaním sa priemer trysky zväčšuje. Rezerva na opotrebovanie trysky sa pohybuje až do 50%.

Výkon pieskovačky

 

Priemerný výkon a spotreba abraziva pre mobilné tlakové pieskovačky

Vnútorný priemer trysky, mm

6,5

8,0

9,5

11

12,5

Priemerný výkon, m²/h

SA 2

10

15

21

28

37

SA 2 ½

5

9

14

21

28

SA 3

4

6

9

13

17

Priemerná spotreba abraziva, kg/m²

SA 2

40

35

32

29

28

SA 2 ½

58

51

46

42

40

SA 3

78

68

62

56

54

* hodnoty v tabuľkách sú približné, zaokrúhlené a prepočítané z iných jednotiek

Odstránenie vlhkosti, oleja a iných nečistôt.

Voda a olej v systéme abrazívneho čistenia spôsobujú upchávanie ventilov, hadíc a pieskovacej trysky. Ak sa voda a olej dostane až na čistený materiál, môže spôsobovať koróziu a znehodnocuje povrch na ďalšie povrchové úpravy. 

Dajte si záležať, aby sa do systému nedostávala vľhkosť.  

Kde sa berie voda?

Vzduch okolo nás obsahuje vlhkosť (aj na púšti) a keď sa ohrieva kompresiou, potom ochladzuje expanziou, vytvorí sa voda. vzduchový kompresor pri pieskovaný stláča a ohrieva veľké množstvo vzduchu. Po ceste do pieskovačky a do trysky sa vzduch ochladzuje a vytvára sa voda. Na odstránenie veľkosti, oleja sa používajú:

  • Vzduchový filter, umiestnený na vstupe vzduchu tryskacieho stroja, odstraňuje vodu a olej, ktoré už skondenzovali vo vzduchovom potrubí. 
  • Koalescenčný filter umiestnený na výstupe kompresora, ale na vstupe tryskacieho zariadenia. zhromažďuje časť vodných pár, ktoré vytvoria malé kvapôčky na koalescenčnom prvku. 
  • Dochladzovač, radiátor, ktorý ochladzuje vzduch aby sa mohla odlúčiť vlhkosť.
  • Sušička vzduchu najúčinnejšia metóda na odstránenie vlhkosti a oleja. Najúčinnejšia sústava obsahuje dochladzovač aj sušič vzduchu.

Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý (CO). Ak sa tieto plyny dostanú do prívodu vzduchu pracovníka, môže nastať až smrť.  

Potrebujete pomôcť?

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese sykora@pieskovacky.sk .

Požiadavky na stlačený vzduch. Read More »

Nákupný košík
error: