Požiadavky na stlačený vzduch.

Obsah

Požiadavky na stlačený vzduch

Výkon pieskovačky udáva priemer pieskovacej trysky. Tu platí, čím väčší priemer trysky tým efektívnejšia, ekonomickejšia prevádzka, ale zároveň väčšia spotreba vzduchu a nároky na kompresor. 

Výkon kompresora sa udáva v dvoch veličinách, tlak a objem. Tlak je vyjadrovaný v baroch (bar), psi, pascal (pa), atmosféra (at). Objem m3/min, m3/h alebo cfm. Všetky nižšie uvedené tabuľky používajú bar a m3/min.

Kompresor musí zásobovať vduchom nie len pieskovaciu trysku, ale aj prilbu pre pracovníka, ostatné príslušenstvo a zvládnuť aj opotrebenie pieskovacej trysky a straty tlaku cez pieskovací systém.

Pred kúpou alebo prenájmom kompresora informujte obchodného zástupcu, že chcete kompresor použiť ako zdroj stlačeného vzduchu na abrazívne čistenie.  

 

Spotreba stlačeného vzduchu pre mobilné tlakové pieskovačky (m3/min) pri 7 bar

Vnútorný priemer trysky

Spotreba pre abrazívne čistenie

Spotreba pre pieskovaciu kuklu/prilbu

50% rezerva, opotrebenie trysky

Minimálna spotreba vzduchu

3,5 mm

0,6

+ 0,5

+ 0,6

= 1,7

5,0 mm

1,3

+ 0,5

+ 0,9

= 2,7

6,5 mm

2,3

+ 0,5

+ 1,4

= 4,2

8,0 mm

3,9

+ 0,5

+ 2,2

= 6,6

9,5 mm

5,5

+ 0,5

+ 3,0

= 9,0

11,0 mm

7,2

+ 0,5

+ 3,9

= 11,6

12,5 mm

9,6

+ 0,5

+ 5,1

= 15,2

 

Spotreba stlačeného vzduchu pri injektorovom pieskovaní (m3/min)

Vnútorný priemer vzduchová tryska, mm

Vnútorný priemer pieskovacia tryska, mm

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

10 bar

12 bar

3,2

6,0

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,73

0,89

1,05

4,0

8,0

0,43

0,57

0,72

0,86

1,01

1,15

1,30

1,58

1,87

5,0

10,0

0,68

0,90

1,13

1,35

1,58

1,80

2,03

2,48

2,93

Niektoré hodnoty sú uvedené pre nové trysky. Používaním sa priemer trysky zväčšuje. Rezerva na opotrebovanie trysky sa pohybuje až do 50%.

Výkon pieskovačky

 

Priemerný výkon a spotreba abraziva pre mobilné tlakové pieskovačky

Vnútorný priemer trysky, mm

6,5

8,0

9,5

11

12,5

Priemerný výkon, m²/h

SA 2

10

15

21

28

37

SA 2 ½

5

9

14

21

28

SA 3

4

6

9

13

17

Priemerná spotreba abraziva, kg/m²

SA 2

40

35

32

29

28

SA 2 ½

58

51

46

42

40

SA 3

78

68

62

56

54

* hodnoty v tabuľkách sú približné, zaokrúhlené a prepočítané z iných jednotiek

Odstránenie vlhkosti, oleja a iných nečistôt.

Voda a olej v systéme abrazívneho čistenia spôsobujú upchávanie ventilov, hadíc a pieskovacej trysky. Ak sa voda a olej dostane až na čistený materiál, môže spôsobovať koróziu a znehodnocuje povrch na ďalšie povrchové úpravy. 

Dajte si záležať, aby sa do systému nedostávala vľhkosť.  

Kde sa berie voda?

Vzduch okolo nás obsahuje vlhkosť (aj na púšti) a keď sa ohrieva kompresiou, potom ochladzuje expanziou, vytvorí sa voda. vzduchový kompresor pri pieskovaný stláča a ohrieva veľké množstvo vzduchu. Po ceste do pieskovačky a do trysky sa vzduch ochladzuje a vytvára sa voda. Na odstránenie veľkosti, oleja sa používajú:

  • Vzduchový filter, umiestnený na vstupe vzduchu tryskacieho stroja, odstraňuje vodu a olej, ktoré už skondenzovali vo vzduchovom potrubí. 
  • Koalescenčný filter umiestnený na výstupe kompresora, ale na vstupe tryskacieho zariadenia. zhromažďuje časť vodných pár, ktoré vytvoria malé kvapôčky na koalescenčnom prvku. 
  • Dochladzovač, radiátor, ktorý ochladzuje vzduch aby sa mohla odlúčiť vlhkosť.
  • Sušička vzduchu najúčinnejšia metóda na odstránenie vlhkosti a oleja. Najúčinnejšia sústava obsahuje dochladzovač aj sušič vzduchu.

Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý (CO). Ak sa tieto plyny dostanú do prívodu vzduchu pracovníka, môže nastať až smrť.  

Potrebujete pomôcť?

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese sykora@pieskovacky.sk .

Požiadavky na stlačený vzduch. Read More »